CAKE (MC126)

190.00

0.8 დიამეტრი
106 გასროლა
შესვენების სიმაღლე 30 მ
53 წმ. სამუშაო საათები
8 ეფექტი
საბითუმო მყიდველებისთვის:
2 შეკვრა. ყუთში
10,5 კგ. წონა
0.03 მ². მოცულობა
ფუმფულა თეთრი ტალღა ციმციმით, ოქროს კუდიანი კომეტები, ოქროსფერი ბროკადის გვირგვინები, თეთრ-მწვანე ციმციმი, ბოლო ყვითელ-მწვანე პეონები წითელი ციმციმით

Menu