CAKE (GWM6123)

500.00

ბენგალის განათება 0981, ZIMNE OGNIE
180 წმ. მუშაობის დრო GWM6123 ფეიერვერკის ბატარეა, CLASSIC SHOW,
ოქროს ქრიზანთემა წითელ-მწვანე შუქებით ბოლოებში, ვერცხლის პალმა იასამნისფერი შუქებით, სასტვენი, ვარდისფერი პეონი ვერცხლის პალმით ცენტრში, წითელი პეონი სასტვენით, მეწამული პეონი თეთრი ციმციმით, ბოლო ოქროსფერი კომეტები, რომლებიც ადიდებული ვერცხლის ელვარებით პეონები
1.2 ლიანდაგი
120 გასროლა
შესვენების სიმაღლე 40 მ
98 წმ. სამუშაო საათები
7 ეფექტი
საბითუმო მყიდველებისთვის:
1 შეკვრა ყუთში
15,6 კგ. წონა
0,045 მ². მოცულობა
3 ც. პაკეტი
საბითუმო მყიდველებისთვის:
100 შეკვრა. ყუთში
6,5 კგ. წონა
0,029 მ². მოცულობა

Menu